PHONE : 021-44972925-7

Drop Wire

 

Code No conductor Size Diameter of Supporting Wire Nominal Insulation Diameter Insulation thickness Conductor resistance at 20 °C Cable weight Mutual Capacitance Packing*
 

 mm

nominal.

n x mm

min-max.

mm

nominal.

mm

max. Ω/km

approx.

kg/km

nf/km  
11415 2 x 0.6 1 x 0.7 2.2-2.3 0.8 63.0 19 2±39 c.500
11425 2 x 0.9 1 x1.2 3.05-3.1 22224 28.0 29 2±39 c.500
  • مطابق با استاندارد : IECTCI

  • هادی : مس آنیل شده مفتولی

  • قطر هادی : 0.6,0.5, 0.9 mm

  • سیم فولادی گالوانیزه : 0.7, 1.2 mm

  • جنس روکش: PE  اکسترود شده تیپ l  و کلاس C و گروه 4 یا 5  و از نوع J-3  مطابق استاندارد ASTM D1248

  • ضخامت روکش : ضخامت روکش باید به مقداری باشد که نیازهای الکتریکی  را مرتفع سازد

سیم مخابراتی دوبل هوایی مهاردار جهت ارتباط پست تلفن به مشترکان نهایی استفاده می شود.از این محصول می توان جهت توسعه کابلی از پست های تلفن و یا ترمینال های تلفنی به ساختمان های مشترکان تلفن مورد استفاده کرد.