PHONE : 021-44972925-7

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

با توجه به شعار شرکت زر کابل کرمان، این شرکت متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بالا و خدمات به مشتریان ، در طول و پس از فروش است. تعهد بلند مدت ما به کیفیت با انتخاب مواد اولیه شروع می شود و در طول هر فرآیند تولید ادامه می یابد.